NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Flerfaglig feltarbeid i Grimsdalen 2010

By Marc Daverdin

new-1

I perioden 5.–16. juni og 4.–7. september 2010 ble det gjennomført flerfaglig feltarbeid av Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum, begge Universitetet i Oslo, og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Les mer i pdf.