NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Kjempeblekksprut

By Crew Storm

Til sammen har hele 20 kjempeblekkspruter drevet i land langs norskekysten. Seks av disse har blitt funnet i Trondheimsfjorden: To i Hemne, tre i fjæra på Ranheim og én på Levanger. På NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim er flere av disse kjempeblekksprutene å finne i magasinene i kjelleren, og en modell i full størrelse henger i taket i ett av utstillingsrommene.

 Kjempeblekkspruten (Architeuthis dux) er den største innenfor dyregruppen bløtdyr (Mollusca). Blekkspruten er et rovdyr og har lange armer som brukes til å fange og gripe byttedyr som fisk, krepsdyr og mindre blekkspruter. Nebbet er beregnet til å kunne klare å bite over det meste det får fatt på. Kjempeblekkspruten som drev i land i Hemne i 1896 hadde en total lengde på 12 meter [ref] NTNU Vitenskapsmuseet – Fiskeutstillingen (1951-2008)[/ref].

Det finnes flere grunner til at denne kjempeblekkspruten ble funnet akkurat i Trondheimsfjorden. Fjorden er dyp og har god utskifting av vann med havet utenfor. Dette gjør det lett for blekkspruten å følge strømmene innover i fjorden. Da kjempeblekksprutene fra Trondheimsfjorden ble funnet var de allerede døde eller halvdøde fordi de ikke taklet strømmene og klimaforandringene. Dette forekommer for øvrig også i resten av verden. Kjempeblekkspruten har ennå ikke blitt observert i sitt naturlige miljø, og man kan derfor ikke være sikker på hvor de lever. De er som oftest observert i den nordlige delen av Atlanterhavet, noe som kan være et resultat av at kjempeblekksprutens blod transporterer oksygen dårlig i varme temperaturer. Varme temperaturer får kjempeblekkspruten til å stige mot overflaten uten å være i stand til å ta seg ned til dypet igjen. (Kilde: Dr. Ole Blix ved universitetet i Bergen) [ref]EOL kjempeblekksprut[/ref].

Modell av kjempeblekksprut basert på funn fra Hemne. Utstilt på NTNU Vitenskapsmuseet.

Det har alltid vært mange myter knyttet til kjempeblekkspruter, og flere eventyr og skremmende historier er knyttet opp mot dem. [ref] Sydhav Kjempeblekkspruten – ikke fri fantasi, den lever[/ref]. Man har nå funnet bevis på at disse enorme individene er mer enn myter. Det er oppdaget mange kjempeblekkspruter over hele verden, og man vet nå mye mer om dyret enn før. En kjempeblekksprut kan bli over 20 meter lang, og de fleste har 10 tentakler hvorav de to lengste fangarmene kan bli opptil 10- 12 meter lange. I tillegg har den øyne på størrelse med et menneskehode, som samler opp mye lys. Med sin rødbrune farge er denne skapningen både fascinerende og sjelden.

[references]