NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Heidi Mjelva Breivik

By Heidi Mjelva Breivik

Jeg er utdannet arkeolog, og har siden fullført utdanning jobbet med ulike arkeologiske prosjekter – både innendørs og utendørs. For tiden er jeg ansatt som doktorgradsstipendiat på Seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet. Jeg skriver om de eldste kystboplassene på Nordvestlandet (9500–8000 f.Kr.) og prosessen rundt fremveksten av tidlige, maritime fangstsamfunn. Jeg synes det er spennende å prøve å danne seg et bilde av hvordan folk levde før i tiden. Arkeologiske gjenstander bringer oss nærmere disse menneskene, og gir oss et lite innblikk i den store fortellingen om fortiden.