NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Calma glaucoides – en fiskeeggspisende nakensnegl

By Jussi Evertsen

Denne nakensneglen har tidligere kun blitt funnet fra Florø og Støtt langs norskekysten og har et meget spesielt levevis ved at den spiser egg fra bunnfisk. Den har nå også blitt funnet fra Telemark.

Calma glaucoides ble første gang funnet fra norske farvann utenfor Florø av Friele & Hansen i 1876, og har siden kun blitt funnet fra Støtt i Nordland av Odhner i 1939. I sommer ble denne arten gjenfunnet i Telemark av Torjus Haukvik. Anatomien ble første gang beskrevet av Evans i 1922 som observerte at denne arten mangler anus som en følge av dens eksepsjonelle diett bestående av egg fra kutlingfisk. Senere studier gjort av Calado og Urgorri i middelhavske farvann i 2002 har ført til opprettelsen av enda en art, Calma gobioophaga. Det gjenstår ennå å gjøre observasjoner på hva slags fiskeegg som predateres i våre nordiske farvann, og om begge artene av Calma er til stede her oppe.

Calma glaucoides fra Telemark. Foto Torjus Haukvik.

C. glaucoides er en liten frynsesnegl som kan bli opp til 23 mm i lengde. Ryggsiden er besatt med opptil 12 par ryggtentakler (cerata) med 4 cerata  i hver gruppe. Tarmkanalene har en avsnøring inn i cerata men en cnidosekk (beholder for nesleceller) mangler da arten kun spiser fiskeegg. Formen på cerata kan variere fra korte og butte til lange og fingerformede. Kroppen er gjennomsiktig med et gult fargeskjær. To fargemønstre er beskrevet ut i fra om individene har korte eller lange cerata: de med korte cerata har oftest kun et gult fargeskjær som skinner gjennom fra tarmkanalene med overfladisk gul pigmentering på tuppen av cerata. Individer med lange cerata har et mer blåhvitt fargeskjær der gul pigmentering dekke tuppen på cerata og hodetentakler. C. glaucoides er en art som er observert fra middelhavet til de Britiske øyer og er funnet så langt nord som norskekysten.

Du kan lese mer om C. glaucoides og C. gobioophaga i seaslugforumet.