NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Feltarbeid i Gulen – «nudisafari 2010»

By Torkild Bakken
Gulen dykkesenter. Foto: Torkild Bakken

I påsken var vi invitert til å bidra med informasjon om nakensnegler under en «nudisafari» i Gulen. Dette var arrangert som en workshop av Christian Skauge i samarbeid med Gulen Dykkesenter. Totalt 12 dykkere deltok, og vi fant formidable 36 ulike arter nakensnegler i løpet av helga.

En langhelg, 25.-28. mars, ble brukt til dykking etter nakensnegler i Gulen. All dykkingen forgikk fra brygga til dykkesenteret. Her er det stor variasjon i ulike leveområder (habitater) for nakensnegler – det var ikke noen grunn til å bruke båt til andre lokaliteter. Med god hjelp fra ivrige dykkere samlet vi inn en rekke individer av nakensnegler. Gulen, og Vestlandet generelt, representerer et nytt område i Norge for oss. Vi har ikke gjort innsamlinger her tidligere. Det er et poeng når vi gjør innsamlinger at vi har individer av de ulike artene fra ulike geografiske lokaliteter. På den måten kan vi kartlegge utbredelse og forekomst av ulike arter, samtidig som vi sikrer innsamling av et genetisk mangfold for hver art.

Dykkerne som deltok gjorde en formidabel innsats. Det krever et skjerpet blikk å finne små nakensnegler, mange mindre enn 1 cm lange. Fotografene har nok et fortrinn her. Med makroobjektiver har de trening i å se små detaljer, og de har roen og tiden som kreves for å observere de minste ting.

Nakensnegler studeres i lupe etter dykk. Foto: Torkild Bakken

Resultatet av workshopen ble 36 ulike arter nakensegler. Det er helt unikt, vi kjenner bar 90 arter fra hele Norge. I tillegg fant vi fire arter av andre bakgjellesnegler. Vi vil presentere en del funn fra Gulen etter hvert.

Lenke til Gulen Dykkesenter

Vis større kart