NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Arkeologidagen, Gruppe 5 (uke 1)

By

I dag dro vi til Elvegata og gravde ut funn fra gammel jord. Der fant vi blant annet bein til ryggvirvelen til en fisk og et lårbein til et dyr. Etterpå dro vi tilbake og skulle vaske funnene, men da gikk brannalarmen 2 ganger etter hverandre så vi gikk glipp av vaskingen.

Dette er en knokkel fra et husdyr. Den er 9 cm lang. Vi tror den kan være fra hoften.
Dette er en knokkel fra et husdyr. Den er 9 cm lang. Vi tror den kan være fra hoften.
Dette er en ryggvirvel av en fisk. Den består av tre deler og er 4,8 cm lang.
Dette er en ryggvirvel av en fisk. Den består av tre deler og er 4,8 cm lang.