NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Mål- og visjonsworkshop for fokusgruppen avholdes på Grimsdalshytta 7-9. juni 2010

By Marc Daverdin
http://www.turistforeningen.no/grimsdalshytta/
http://www.turistforeningen.no/grimsdalshytta/

I perioden 7.-9. juni 2010 samles fokusgruppen i prosjektet som består av representanter for brukerne fra alle fire undersøkelsesområdene. Formålet med workshopen er å utarbeide visjoner og mål, samt være kreativ med tanke på gode ideer til å utvikle fremtidens landskapsvernområder.