NTNU Vitenskapsmuseets blogger

DYLAN i Dividalen. Ny nettside hos UIT

By Marc Daverdin
DYLAN Dividalen landskap
Utsikt fra Dividalshytta mot Anjavassdalen.

DYLAN-prosjektet (DYnamiske LANdskaper) er et samarbeidsprosjekt mellom universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø samt Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) og Scottish Natural Heritage. Grunnfinansieringen kommer fra Norges forskningsråd via programmet «Miljø2015», og prosjektet beregnes å være ferdig i 2011.

Les mer her