NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Åpningsseminar: program og presentasjoner

By admin
Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Elin Sandbakk
Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Elin Sandbakk

Program og presentasjon, DYLAN åpningsseminar
23. FEBRUAR. SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET

11.00–11.30 Åpning og introduksjon til DYLAN. Hvordan skal vi forvalte DYnamiske LANdskaper? – Mot en kunnskapsbasert og mer målrettet forvaltning og bevaring av natur- og kulturminner i landskapsvernområder. Gunnar Austrheim, prosjektleder NTNU, VM.pdf

11.30–11.45 Presentasjon av deltakere og program for seminaret.

11.45–12.00 Tverrvitenskap og samarbeid mellom universitetsmuseene. Axel Christophersen, direktør NTNU, VM. pdf

12.00–12.15 Forskningsformidling i DYLAN. Brynja Bjørk Birgisdottir, arkeolog og prosjektkoordinator, NTNU, VM

12.15–13.00 Lunsj Suhmhuset

13.00–13.40 Long term ecology and conservation in upland environments. John Birks, UIB pdf

13.40–14.00 Jernfremstilling og kulturlandskap. Lars F. Stenvik, NTNU, VM pdf

14.00–14.20 The link between land use and landscape pattern. Some examples from Sweden. Eva Svensson, KAU pdf

14.20–14.40 Cultural heritage in a landscape context. Birgitte Skar, NIKU pdf

14.40–15.00 Miljøhistorisk tilnærming i kulturlandskapsstudiar. Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU, HF pdf

15.00–15.15 Kaffe Suhmhuset

15.15–15.40 Landscape dynamics in Denmark through 2000 years: A multidisciplinary study. Bent Vad Odgaard, GI, Aarhus Universitet pdf

15.40–16.00 Digital maps and databases for natural and cultural heritage in upland landscapes. Vegard Bakkestuen, NHM pdf

16.00–16.20 Biodiversity and monitoring. John Atle Kålås, ADB pdf

Presentasjon av studieområdene

16.20–16.40 Dividalen – Tromsø museum
pdf av AJK pdf av PJS

16.40–17.00 Bødalen, Erdalen, Sunndalen – Bergen Museum pdf

17.00–17.20 Grimsdalen – Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum, Oslo pdf

17.20–17.40 Budalen – Vitenskapsmuseet pdf

19.30 Middag NI MUSER Kunstforeningen

24. FEBRUAR. SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET

Perspektiver på forvaltning av natur- og kulturminner, samiske kulturminner og landbruk. Presentasjoner fra forvaltningen.

08.30–08.50 Direktoratet for naturforvaltning. Bård Øyvind Solberg pdf

08.50–09.10 Riksantikvaren. Ingegerd Holand pdf

09.10–09.30 Sametinget. Rune Floor pdf

09.30–09.50 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Avd. for landbruk og bygdeutvikling. Elisabet Selås.

Faggrupper

Møterom i Gunnerushuset og i Schøninghuset

Kaffe på møterommene

10.00–12.00 Diskusjoner i faggrupper for økologi, vegetasjonshistorie, arkeologi

12.00–13.00 Lunsj Suhmhuset

Programmet fortsetter etter lunsj i Trykkeriet, Gunnerushuset, Vitenskapsmuseet

13.00–14.00 Oppsummering av diskusjoner i faggruppene.

14.00–14.20 Introduksjon til WP2. Terje Brattli, NTNU, VM pdf

14.20–14.40 The European landscape Convention. Public participation in landscape management. Michael Jones, NTNU, SVT pdf

14.40–15.00 Landskap, natur og kultur slik en samfunnsgeograf kan se det. Gunhild Setten, NTNU, SVT pdf

15.00–15.15 Kaffe Trykkeriet

15.15–16.30 Oppsummering og avslutning