SEG

Evolusjon! er bloggen til SEG – Systematikk og Evolusjonsgruppa ved Vitenskapsmuseet. Vi arbeider med spørsmål knyttet til artsdannelse, slektskap mellom arter, og arters utbredelse i tid og rom.

Også innlegg fra bloggen «Mosenes fantastiske verden» ligger inn under Evolusjon!  den ble en del av evolusjonsbloggen i februar 2014, og alle de tidligere innleggene er med.